Skrzynka intencji

Intencje modlitewne można nadsyłać na adres: intencje@pustelniczy.pl
"Kryzys Kościoła w Polsce
Oczami pustelnicy"


Kryzys Kościoła w Polsce. Oczami pustelnicy


"Teologia internetu.
Teologia technologii"


Teologia internetu. Teologia technologii


Linki


EREMITKI.pl

Książki o tematyce eremickiej

* * *

Liturgia Godzin

Divinum Officium

 
"Spotkanie w Sèche-Fontaine
czyli rekolekcje
ze św. Brunonem z Kolonii"

Spotkanie w Sèche-Fontaine czyli rekolekcje ze św. Brunonem z Kolonii


"Święci pustelnicy, rekluzi i stylici.
Kalendarium liturgiczne
z biogramami"


Święci pustelnicy, rekluzi i stylici


"Rozeznawanie duchowe.
Zaplanuj swoje życie
z Panem Jezusem"


Rozeznawanie duchowe

"Powołanie pustelnicze.
Katolicka definicja eremityzmu"


Powołanie pustelnicze. Katolicka definicja eremityzmu

 
Kanał Youtube

S. Bruna od Maryi (Youtube)

Zostań Patronem kanału!
Nauczanie Kościoła
o eremityzmie


Katechizm Kościoła Katolickiego:

KKK 920 Pustelnicy nie zawsze składają publicznie profesję trzech rad ewangelicznych, ale "przez surowe odsunięcie się od świata, milczenie, samotność, gorliwą modlitwę i pokutę poświęcają swoje życie na chwałę Boga i zbawienie świata" (KPK, kan. 603, § 1).

KKK 921 Ukazują oni każdemu wewnętrzny aspekt tajemnicy Kościoła, którym jest osobowa bliskość z Chrystusem. Ukryte przed światem życie pustelnika jest milczącym przepowiadaniem Chrystusa, któremu oddał swoje życie, ponieważ jest On dla niego wszystkim. Na tym polega to szczególne powołanie, by na pustyni, właśnie w walce wewnętrznej, znaleźć chwałę Ukrzyżowanego.


Kodeks prawa kanonicznego:


Kan. 603

§ 1. Oprócz instytutów życia konsekrowanego, uznaje Kościół życie pustelnicze, czyli anachoretyczne, w którym wierni przez surowsze odsunięcie się od świata, milczenie odosobnienia, gorliwą modlitwą i pokutą poświęcają swoje życie na chwałę Boga i zbawienie świata.

§ 2. Prawnie uznaje się za pustelnika osobę poświęconą Bogu w życiu konsekrowanym, jeśli poprzez ślub albo inne święte więzy zobowiązuje się publicznie wobec biskupa diecezjalnego do praktykowania trzech rad ewangelicznych i pod jego kierownictwem zachowuje właściwy tryb życia.
"EREMITYZM.
Wprowadzenie w duchowość
i praktykę życia pustelniczego"


EREMITYZM. Wprowadzenie w duchowość i praktykę życia pustelniczego


"Święty Bruno
i święci Zakonu Kartuzów"


Święty Bruno i święci Zakonu Kartuzów

© Copyright by s. Bruna od Maryi | EREMITKI.pl