Aktualności:

   


Kalendarium


15 stycznia - wspomnienie św. Pawła z Teb, zwanego także Pierwszym Pustelnikiem.

...Spędzał czas na modlitwie, żywił się owocami palm. Po trzydziestu latach palma uschła, a w pobliżu nie było żadnych drzew, pustelnik został pozbawiony żywności. Ale Bóg nie opuścił swojego sługi i polecił krukowi, aby mu codziennie przynosił pół bochenka chleba...

Ciąg dalszy biografii >>>
19 lutego - wspomnienie św. Konrada z Piacenzy.

...Osiadł w 1343 r. jako pustelnik w dolinie Noto koło Syrakuz na Sycylii, gdzie wiódł życie pełne wyrzeczenia. Miał dar prorokowania...

Ciąg dalszy biografii >>>
20 marca - wspomnienie św. Herberta.

...odwiedzał św. Kutberta, swojego przyjaciela, który był wówczas biskupem w Lindisfarne. Obu przyjaciół łączyło przywiązanie do życia samotnego...

Ciąg dalszy biografii >>>
21 marca - wspomnienie Św. Mikołaja z Flüe.

...Uciekano się do niego we wszelkich potrzebach, radzono się w najtrudniejszych sprawach, proszono o modlitwę. Nawrócił wiele zbłąkanych dusz...

Ciąg dalszy biografii >>>Linki


Liturgia Godzin

Divinum Officium 
NOWOŚĆ:

"Powołanie pustelnicze.
Katolicka definicja eremityzmu"


(Książka posiada imprimatur).

Powołanie pustelnicze. Katolicka definicja eremityzmu

"EREMITYZM.
Wprowadzenie w duchowość
i praktykę życia pustelniczego"


(Książka posiada imprimatur).

EREMITYZM. Wprowadzenie w duchowość i praktykę życia pustelniczego

Spis treści dostępny na stronie:

Publikacje >>>
"Notatnik pustelniczy"

(Książka posiada imprimatur).

Notatnik pustelniczy

Spis treści dostępny na stronie:

Publikacje >>>

 
Nauczanie Kościoła
o eremityzmie


Kodeks prawa kanonicznego:

Kan. 603

§ 1. Oprócz instytutów życia konsekrowanego, uznaje Kościół życie pustelnicze, czyli anachoretyczne, w którym wierni przez surowsze odsunięcie się od świata, milczenie odosobnienia, gorliwą modlitwą i pokutą poświęcają swoje życie na chwałę Boga i zbawienie świata.

§ 2. Prawnie uznaje się za pustelnika osobę poświęconą Bogu w życiu konsekrowanym, jeśli poprzez ślub albo inne święte więzy zobowiązuje się publicznie wobec biskupa diecezjalnego do praktykowania trzech rad ewangelicznych i pod jego kierownictwem zachowuje właściwy tryb życia.Katechizm Kościoła Katolickiego:

Życie pustelnicze

KKK 920 Pustelnicy nie zawsze składają publicznie profesję trzech rad ewangelicznych, ale "przez surowe odsunięcie się od świata, milczenie, samotność, gorliwą modlitwę i pokutę poświęcają swoje życie na chwałę Boga i zbawienie świata" (KPK, kan. 603, § 1).

KKK 921 Ukazują oni każdemu wewnętrzny aspekt tajemnicy Kościoła, którym jest osobowa bliskość z Chrystusem. Ukryte przed światem życie pustelnika jest milczącym przepowiadaniem Chrystusa, któremu oddał swoje życie, ponieważ jest On dla niego wszystkim. Na tym polega to szczególne powołanie, by na pustyni, właśnie w walce wewnętrznej, znaleźć chwałę Ukrzyżowanego.

+ + +Pustelnice i pustelnicy.
Strona Podkomisji KEP ds. Indywidualnych Form
Życia Konsekrowanego

© Copyright by s. Bruna od Maryi | Email: sbruna@pustelniczy.pl