Newsletter


Osoby zainteresowane publikacjami o tematyce związanej z życiem eremickim mogą się zapisać na nawsletter informacyjny, wysyłając email na adres: newsletter@pustelniczy.pl

Skrzynka intencji

Intencje modlitewne można nadsyłać na adres: sbruna@pustelniczy.pl

Linki


Liturgia Godzin

Divinum Officium 
NOWOŚĆ:

"Powołanie pustelnicze.
Katolicka definicja eremityzmu"


(Książka posiada imprimatur)

Powołanie pustelnicze. Katolicka definicja eremityzmu

"EREMITYZM.
Wprowadzenie w duchowość
i praktykę życia pustelniczego"


(Książka posiada imprimatur)

EREMITYZM. Wprowadzenie w duchowość i praktykę życia pustelniczego

Spis treści dostępny na stronie:

Publikacje >>>
"Notatnik pustelniczy"

(Książka posiada imprimatur)

Notatnik pustelniczy

Spis treści dostępny na stronie:

Publikacje >>>

 
AKTUALNIE W DRUKU:


Święci pustelnicy, rekluzi i stylici

(Książka posiada imprimatur)

Rozeznawanie duchowe

(Książka posiada imprimatur)

Nauczanie Kościoła
o eremityzmie


Kodeks prawa kanonicznego:

Kan. 603

§ 1. Oprócz instytutów życia konsekrowanego, uznaje Kościół życie pustelnicze, czyli anachoretyczne, w którym wierni przez surowsze odsunięcie się od świata, milczenie odosobnienia, gorliwą modlitwą i pokutą poświęcają swoje życie na chwałę Boga i zbawienie świata.

§ 2. Prawnie uznaje się za pustelnika osobę poświęconą Bogu w życiu konsekrowanym, jeśli poprzez ślub albo inne święte więzy zobowiązuje się publicznie wobec biskupa diecezjalnego do praktykowania trzech rad ewangelicznych i pod jego kierownictwem zachowuje właściwy tryb życia.Katechizm Kościoła Katolickiego:

Życie pustelnicze

KKK 920 Pustelnicy nie zawsze składają publicznie profesję trzech rad ewangelicznych, ale "przez surowe odsunięcie się od świata, milczenie, samotność, gorliwą modlitwę i pokutę poświęcają swoje życie na chwałę Boga i zbawienie świata" (KPK, kan. 603, § 1).

KKK 921 Ukazują oni każdemu wewnętrzny aspekt tajemnicy Kościoła, którym jest osobowa bliskość z Chrystusem. Ukryte przed światem życie pustelnika jest milczącym przepowiadaniem Chrystusa, któremu oddał swoje życie, ponieważ jest On dla niego wszystkim. Na tym polega to szczególne powołanie, by na pustyni, właśnie w walce wewnętrznej, znaleźć chwałę Ukrzyżowanego.

+ + +Pustelnice i pustelnicy.
Strona Podkomisji KEP ds. Indywidualnych Form
Życia Konsekrowanego

© Copyright by s. Bruna od Maryi | Email: sbruna@pustelniczy.pl