KONTAKTSkrzynka intencji

Intencje modlitewne można nadsyłać na adres: intencje@pustelniczy.pl

Inne sprawy

W innych sprawach proszę korzystać z adresu: sbruna@pustelniczy.pl


"Rozeznawanie powołania pustelniczego. Krótkie wprowadzenie"

Rozeznawanie powołania pustelniczego. Krótkie wprowadzenie


"Wobec motu proprio Traditiones custodes"

Wobec motu proprio Traditiones custodes
"Kryzys Kościoła w Polsce
Oczami pustelnicy"


Kryzys Kościoła w Polsce. Oczami pustelnicy

Linki


EREMITKI.pl

Książki o tematyce eremickiej

* * *

Liturgia Godzin

Divinum Officium

 
"Spotkanie w Sèche-Fontaine
czyli rekolekcje
ze św. Brunonem z Kolonii"

Spotkanie w Sèche-Fontaine czyli rekolekcje ze św. Brunonem z Kolonii


"Święci pustelnicy, rekluzi i stylici.
Kalendarium liturgiczne
z biogramami"


Święci pustelnicy, rekluzi i stylici


"Rozeznawanie duchowe.
Zaplanuj swoje życie
z Panem Jezusem"


Rozeznawanie duchowe

"Powołanie pustelnicze.
Katolicka definicja eremityzmu"


Powołanie pustelnicze. Katolicka definicja eremityzmu

"Teologia internetu.
Teologia technologii"


Teologia internetu. Teologia technologii 
Kanał Youtube

S. Bruna od Maryi (Youtube)

Zostań Patronem!... (więcej informacji)
Nauczanie Kościoła
o eremityzmie


Katechizm Kościoła Katolickiego:

KKK 920 Pustelnicy nie zawsze składają publicznie profesję trzech rad ewangelicznych, ale "przez surowe odsunięcie się od świata, milczenie, samotność, gorliwą modlitwę i pokutę poświęcają swoje życie na chwałę Boga i zbawienie świata" (KPK, kan. 603, § 1).

KKK 921 Ukazują oni każdemu wewnętrzny aspekt tajemnicy Kościoła, którym jest osobowa bliskość z Chrystusem. Ukryte przed światem życie pustelnika jest milczącym przepowiadaniem Chrystusa, któremu oddał swoje życie, ponieważ jest On dla niego wszystkim. Na tym polega to szczególne powołanie, by na pustyni, właśnie w walce wewnętrznej, znaleźć chwałę Ukrzyżowanego.


Kodeks prawa kanonicznego:


Kan. 603

§ 1. Oprócz instytutów życia konsekrowanego, uznaje Kościół życie pustelnicze, czyli anachoretyczne, w którym wierni przez surowsze odsunięcie się od świata, milczenie odosobnienia, gorliwą modlitwą i pokutą poświęcają swoje życie na chwałę Boga i zbawienie świata.

§ 2. Prawnie uznaje się za pustelnika osobę poświęconą Bogu w życiu konsekrowanym, jeśli poprzez ślub albo inne święte więzy zobowiązuje się publicznie wobec biskupa diecezjalnego do praktykowania trzech rad ewangelicznych i pod jego kierownictwem zachowuje właściwy tryb życia.
"EREMITYZM.
Wprowadzenie w duchowość
i praktykę życia pustelniczego"


EREMITYZM. Wprowadzenie w duchowość i praktykę życia pustelniczego


"Święty Bruno
i święci Zakonu Kartuzów"


Święty Bruno i święci Zakonu Kartuzów

© Copyright by s. Bruna od Maryi | EREMITKI.pl